Autor: Erkan Can Gürsoy
ISBN-13: 9783330084957
Veröffentl: 16.06.2017
Einband: Paperback
Seiten: 328
Gewicht: 505 g
Format: 220x150x20 mm
Sprache: Türkisch

CRM Uygulamalarina Yapilacak Yatirimlarin Analizi ve Degerlendirilmesi

Bir Model Önerisi ve Özel Sektör Uygulamasi
 Paperback
Sofort lieferbar | * inkl. MwSt ggf. zzgl. Versandkosten
Gelisen teknoloji ile degisen yönetim ve rekabet kosullar alt nda firmalar n devaml l g n saglamas nda müsterileri ile kurduklar iletisimin pay büyüktür. Bu baglamda, müsteri iliskileri yönetimi (CRM) uygulamalar na yap lacak yat r mlar konusunda verilecek kararlar da firmalar n rekabetçi gücünü artt rmak anlam nda hayati önem arz etmektedir. Bu kitapta, CRM uygulamalar na yat r m yapacak firmalar n, yat r m kararlar n degerlendirmeye yönelik bir model gelistirilmistir. Kitapta önerilen çözüm yaklas m , CRM kapsam nda firmalar n hangi amaç ve kritik basar faktörlerini göz önünde bulundurmas gerektigini, yat r m karar n verecek olan üst yönetim kademesine bu amaç ve kritik basar faktörlerinin hangilerine ne derece ulasabilecekleri konusunda bir fikir vermeyi amaçlamaktad r. Gelistirilen modelin, CRM uygulamalar na yat r m yapacak birçok firma için uygulanabilecek derecede esnek bir yap ya sahip olmas ve bu konuda yap lacak diger çal smalar için bir kaynak görevi görmesi hedeflenmektedir.
Autor: Erkan Can Gürsoy
Erkan Can Gürsoy, 1988 Istanbul dogumlu olup lisans ve yüksek lisansini Yildiz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisligi bölümünde tamamlamistir. 2013'den beri ayni üniversitede doktora ögrenimine devam etmektedir. 3 yil akademisyen olarak çalistiktan sonra, kariyerine özel sektörde CRM ve Is Analitigi üzerinde projeler yaparak devam etmektedir.

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: Erkan Can Gürsoy
ISBN-13:: 9783330084957
ISBN: 3330084952
Erscheinungsjahr: 16.06.2017
Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
Gewicht: 505g
Seiten: 328
Sprache: Türkisch
Sonstiges: Taschenbuch, 220x150x20 mm